Published: 5/5/2022 11:20:18 AM

Redsense Medical: Avvaktande utveckling i Q1"22 - Penser

Q1"22

Redsense Medical rapporterade nettoomsättning på 3,1 mkr i Q1"22, upp från 0,7 mkr i Q1"21, motsvarande en tillväxt på 356%. Sekventiellt var utvecklingen dock inte lika övertygande. Försäljningen var ned 23% jämfört med 4,1 mkr i Q4"21, och den omedelbara återhämtningen från den tuffa perioden i H2"20 och H1"21 ser därmed ut att ha planat ut på kort sikt. Kassa inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 20,5 mkr.


Link to the analysis

Read more about Redsense Medical AB