Published: 5/6/2022 8:22:19 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BPC Instruments AB: BPC Instruments redovisar små förändringar under första kvartalet

Bioteknikbolaget BPC Instruments redovisar något ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 5,8 procent till 5,5 miljoner kronor (5,2).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (0,4), med en rörelsemarginal på 3,6 procent (7,7).

Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (0,4).

"Jag ser fram emot resten av 2022 då jag tror starkt på att BPC kommer att skapa flera värdeskapande steg när vi fortsätter vår produktutveckling och påskyndar både vår verksamhetstillväxt i den befintliga biogassektorn och expanderar för att penetrera nya marknader", kommenterar vd Jing Liu.


BPC Instruments, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 5,5 5,2 5,8%
Rörelseresultat 0,2 0,4 -50,0%
Rörelsemarginal 3,6% 7,7%
Nettoresultat 0,1 0,4 -75,0%

Read more about BPC Instruments AB