Published: 5/10/2022 8:23:26 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factory redovisar små förändringar under Q1 - ser fortsatt intresse från kunder

Nanoteknikbolaget Polymer Factory redovisar i stort sett oförändrade siffror under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 37,5 procent till 0,5 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet före och efter skatt var också -1,1 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-0,10).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-12,0).

"Under det här kvartalet har vi sett återkommande kunder i olika branscher; farma, bioteknik och masspektrometri bland andra. Exempel på applikationer för återkommande kunder inkluderar utveckling av vaccin, masspektrometrianalyser, bioteknikanalys och sekvensering, läkemedel med mera", kommenterar vd Elin Mignérus.


Polymer Factory, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,8 -37,5%
Rörelseresultat -1,1 -0,5
Resultat före skatt -1,1 -0,7
Nettoresultat -1,1 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,15 -0,10
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,5 -12,0

Read more about Polymer Factory Sweden AB