Published: 5/10/2022 8:59:49 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Respiratorius föreslår utdelning av dotterbolaget Arcede Pharma

Forskningsbolaget Respiratorius föreslår en utdelning av dotterbolaget Arcede Pharma som ska särnoteras på Spotlight Stock Market. Det framgår av ett pressmeddelande.

Årsstämman den 9 juni föreslås besluta om en utdelning av samtliga aktier i Arcede till Respiratorius aktieägare. Villkoren är 1:50, innebärande att 50 aktier i Respiratorius ger en aktie i Arcede.

Avsikten är att notera Arcede på Spotlight kring halvårsskiftet och därvid genomföra utdelningen av aktierna i Arcede enligt de så kallade Lex Asea-reglerna.

Respiratorius och Arcedes huvudsakliga projekt, VAL001 respektive RCD405, är läkemedel inom två skilda behandlingsområden som befinner sig i helt olika utvecklingsfaser, vilket inte skapar några andra synergier inom bolagen bortom allmän kunskap inom läkemedelsutveckling.

Arcedes kommer vara verksamt inom projekt relaterade till kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, astma samt en metod att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar

Sammantaget anser Respiratorius och Arcedes respektive styrelser att separationen från moderbolaget och noteringen av Arcede på Spotlight ger de bästa förutsättningarna för Arcedes fortsatta utveckling och därmed ett ökat värde för aktieägarna.

Read more about Respiratorius AB