Published: 5/10/2022 12:00:53 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Nattaro Labs AB: Nattaro Labs ansökan för kiselgurstejp har godkänts i Belgien

Bioteknikbolaget Nattaro Labs meddelar att ansökan för bolagets patenterade kiselgurstejp har godkänts i Belgien. Det innebär att bolaget kan gå vidare med nationella registreringar i europeiska länder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Godkännandet gäller för såväl professionell som icke professionell användning, vilket innebär att bolagets patenterade produkt Nattaro Safe utöver professionella skadedjursföretag även får användas av andra typer av bolag och av privatpersoner.

Ansökan lämnades in tillsammans med tyska Biofa.

"Det känns fantastiskt att efter mer än tre års arbete tillsammans med Biofa äntligen få klart med ett godkännande i ansökningslandet Belgien. Detta innebär att vi nu kan gå vidare med nationella registreringar, vilket sannolikt ger möjlighet till försäljning av vår produkt Nattaro Safe i fler europeiska länder redan under andra halvan av 2022", säger vd Carl-Johan Gustafson.

Read more about Nattaro Labs AB