Published: 5/10/2022 1:22:16 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about MoveByBike Europe AB: Movebybikes styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i logistik- och transportbolaget Movebybike kallas till årsstämma onsdagen den 15 juni i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Behdad Ansari, Jan Barchan, Anders Holm och Nils Vedin och Lisette Hallström.

Read more about MoveByBike Europe AB