Published: 5/12/2022 9:06:56 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Nattaro Labs AB: Nattaro Labs halverar omsättning i första kvartalet - investerar i internationell tillväxt

Bioteknikbolaget Nattaro Labs redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten ökade och covid har beskrivits som en inbromsande faktor.

Omsättningen sjönk 50,0 procent till 0,5 miljoner kronor (1).

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor.

- Nu investerar vi i internationell tillväxt med fokus på USA och Europa. Covid har tyvärr varit
en bromsande faktor med en eftersläpning som gör det troligt att det dröjer några månader innan vår ökade aktivitet visar resultat. Men med vår starka patent- och produktportfölj och långsiktiga internationella ambition har Nattaro rätt förutsättningar att uträtta storverk i den globala kampen mot vägglöss, skriver Carl-Johan Gustafson.

Resultatet efter skatt blev -2 miljoner kronor (-0,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,32 kronor (-1,89).
.
Nattaro Labs, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,5 1 -50,0%
Rörelseresultat -1,6
Nettoresultat -2 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,32 -1,89

Read more about Nattaro Labs AB