Published: 5/13/2022 8:43:53 AM

Odinwell: Ligger före tidsplan - Analysguiden

Odinwell har nått avgörande delmål i teknikutvecklingen och valideringsstudier ska inledas. Med lyckade resultat kan produkterna lanseras under 2023.

Link to the analysis

Read more about Odinwell AB