Published: 5/17/2022 11:40:32 AM

Everysport Media Group: Fördubblad försäljning men utmaningar inom padelverksamheten - Penser

Fördubbling av försäljningen

Försäljningen uppgick till 50 mkr vilket var en fördubbling y/y (26), främst drivet av förvärv av bl.a. Every Padel, samt en organisk tillväxt på 12%. EBITDA ökade till 5,6 mkr (1,6) vilket också till stor del drevs av förvärv av padelverksamhet, som dock har stora avskrivningar vilket gav en EBIT på -5,6 mkr (0,5). Försäljningen var lägre än våra estimat på 69 mkr då vi överskattat omsättningen i Every Padel som hade utmaningar i en enskild hall.


Link to the analysis

Read more about Everysport Media Group AB