Published: 5/18/2022 8:46:47 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Abera Bioscience AB: Abera Biosciences ordförande Anders Ericsson ökar sitt aktieinnehav

Anders Ericsson har med barn den 13 till 17 maj köpt 10 878 aktier i vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience där han är styrelseordförande. Aktierna köptes till en genomsnittskurs på 8,12 kronor per aktie, en affär på 88 500 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about Abera Bioscience AB