Published: 5/18/2022 11:36:40 AM

SHT Smart High-Tech: Fortsätter på utstakad plan - Analyst Group

Med Q1-rapporten presenterad står det klart att SHT Smart High-Tech AB (”SHT” eller ”Bolaget”) fortsätter att ta steg från att vara en projektorganisation till ett mer tillverkande utvecklingsbolag. Under Q1-22 har SHT installerat en produktionsmaskin för automatiserad tillverkning, investerat i testutrustning för att effektivisera såväl forskning som produktion, samt skalat upp personalstyrkan, vilket medfört att Bolaget nu har flera projekt nära kommersialisering. Baserat på en målmultipel om EV/S 4,8x på 2025 års försäljning om 60 MSEK, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls i ett Base scenario ett nuvärde per aktie om 14,8 kr.

Link to the analysis

Read more about SHT Smart High-Tech AB