Published: 5/18/2022 1:44:45 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Ecore Group AB: Ecore Group tillförs 6 miljoner kronor från utnyttjande av teckningsoptioner TO 2

Detaljhandelsbolaget Ecore Group meddelar att 3,75 miljoner teckningsoptioner TO 2 har utnyttjats för att teckna aktier i bolaget. Det motsvarar en utnyttjandegrad på 71 procent. Bolaget tillförs därigenom 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,26 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ecore har som tidigare meddelats erhållit vederlagsfria teckningsåtaganden motsvarande 100 procent teckningsgrad för teckningsoptioner TO 2. Det innebär att garanterna kommer att teckna resterande 1,52 miljoner aktier, vilket motsvarar fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Ecore tillförs därmed totalt 6 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,26 miljoner kronor. Bolaget har därefter 36,16 miljoner aktier utestående.

Read more about Ecore Group AB