Published: 5/18/2022 2:17:31 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Odinwell AB: Odinwells ordförande Cecilia Jinert Johansson ökar sitt aktieinnehav

Cecilia Jinert Johansson har den 18 maj köpt 12 500 aktier i sårvårdsbolaget Odinwell där hon är styrelseordförande. Aktierna köptes till kursen 4 kronor per aktie, en affär på 50 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about Odinwell AB