Published: 5/19/2022 7:13:44 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Ecore Group AB: Ecore Group omsatte för över 10 miljoner under Q1

Detaljhandelsbolaget Ecore Group redovisar en betydligt högre omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten steg något under perioden.

Omsättningen steg till 10,5 miljoner kronor (0,1).

Ebitda-resultat blev -0,2 miljoner kronor (-1,6).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-2,2). Under perioden har avskrivningarna uppgått 2,2 miljoner kronor.

"Mycket av avskrivningskostnaderna avser koncernmässig goodwillavskrivning. Justerat för detta
har koncernen nästan nått break-even i rörelseverksamheten för det första kvartalet 2022", skriver bolaget.

"Under kvartalet tog vi även en sista avskrivning hänförlig till värdet i SSC om 1 miljon kronor vilket sätter punkt för de avskrivningar som bolaget behövt göra sedan omstruktureringen påbörjades. Framöver ser vi att det inte föreligger något behov av att utföra några fler nedskrivningar kopplade till något av våra portföljbolag", kommenterar tillförordnade vd Milad Pournouri.

Resultatet efter skatt blev -2,7 miljoner kronor (-2,3), och per aktie -0,09 kronor (-0,44).


Ecore Group, Mkr Q1-2022 Q1-2021
Nettoomsättning 10,5 0,1
EBITDA -0,2 -1,6
Rörelseresultat -2,5 -2,2
Nettoresultat -2,7 -2,3
Resultat per aktie, kronor -0,09 -0,44

Read more about Ecore Group AB