Published: 5/24/2022 9:20:13 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Respiratorius redovisar positiva prekliniska resultat för VAL001

Resultat från forskningsbolaget Respiratorius provrörsstudie med valproat visade förbättrade hämmande effekter på celltillväxt i kombination med bendamustin, gemcitabin eller carboplatin. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Substanserna är cytotoxiska och används vid behandling av återfallande diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL). En patentansökan för den nya användningen av VAL001 har lämnats in.

I den nya laboratoriestudien har VAL001 även visat positiva resultat i kombination med substanser som används vid behandling av patienter som återfaller i DLBCL efter genomförd första behandling.

"De nya resultaten betonar potentialen hos VAL001 för behandling av DLBCL genom att också bekräfta effekten tillsammans med läkemedel som används vid sekundär behandling hos patienter som får återfallande sjukdom. Resultaten behöver verifieras i kliniska studier och kan i så fall addera återfallande DLBCL som en ytterligare indikation för VAL001, vilket vi bedömer som attraktivt i den partnerprocess som pågår för VAL001, kommenterar Johan Drott, vd Respiratorius.

Read more about Respiratorius AB