Published: 5/25/2022 8:13:55 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spermosens AB (publ): Spermosens tillförs 19,7 miljoner kronor genom optionsinlösen

Fertilitetsbolaget Spermosens tillförs genom optionsinlösen 19,7 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,0 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

I maj har 1,60 miljoner teckningsoptioner TO 1 utnyttjats för att teckna aktier i bolaget, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 31 procent. Bolaget har därefter 12,12 miljoner aktier utestående.

Erhållen finansiering gör att företaget därmed säkrat den fortlöpande verksamheten för kommande tolv månader. Spermosens målsättning är att inleda försäljning av produkter för forskningsbruk under 2022 och accelerera försäljningen under 2023.

- Vi är glada över att ha säkrat finansiering för att slutföra utvecklingen av Juno-Checked system och påbörja första fasen av marknadsintroduktion med försäljning för forskningsändamål i USA, Sverige, Norge och Danmark, säger John Lempert, vd i Spermosens.

Kushagr Punyanis aktieinnehav i Spermosens är oförändrat 1,58 miljoner aktier. Antalet aktier i bolaget har ökat, vilket innebär att ägarandelen passerar under flaggningsgränsen och uppgår nu till 13,0 procent av aktierna.

Read more about Spermosens AB (publ)