Published: 5/25/2022 10:01:11 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sustainion Group AB: Sustainion redovisar ett ebitda-resultat om 3,9 miljoner under Q1

Industribolaget Sustainion redovisar kraftigt ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade rörelseresultatet.

"Året har börjat bra och vi växer vidare med ytterligare ett förvärv. Detta trots utmaningar i omvärlden såsom störningar i leveranser och fördröjt genomslag av våra prisökningar mot kund, vilket i viss utsträckning binder kapital och påverkar lönsamheten", inleder Brodde Wetter sitt vd-ord.

Omsättningen steg 147,3 procent till 27,7 miljoner kronor (11,2). Den organiska tillväxten var 2,3 procent.

Ebitda-resultatet blev 3,9 miljoner kronor (1,5), med en ebitda-marginal på 14,1 procent (13,4).

Rörelseresultatet blev 1,7 miljoner kronor (0,9), med en rörelsemarginal på 6,1 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev 0,9 miljoner kronor (-0,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,8 miljoner kronor (-1,0).

Likvida medel uppgick till 15,3 miljoner kronor (39,3).

"Med ett genomfört bolagsförvärv hittills i år tittar vi nu vidare på lämpliga kompletterande förvärv där tydliga synergier finns med befintliga bolag. Vi börjar se att rådande omvärldsfaktorer, ett osäkert börsklimat och räntehöjningar gör det allt svårare för bolag att attrahera extern finansiering", konkluderar Wetter.


Sustainion, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 27,7 11,2 147,3%
EBITDA 3,9 1,5 160,0%
EBITDA-marginal 14,1% 13,4%
Rörelseresultat 1,7 0,9 89%
Rörelsemarginal 6,1% 4,5%
Resultat före skatt 1,1 0,8 37,5%
Nettoresultat 0,9 -0,4
Resultat per aktie, kronor 0,00 0,00
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,8 -1,0
Likvida medel 15,3 39,3 -61,1%

Read more about Sustainion Group AB