Published: 5/27/2022 2:54:46 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Eevia Health Plc: Eevia Health minskar omsättning och ökar förlusten under första kvartalet

Finska växtextraktbolaget Eevia Health redovisar minskande omsättning under första kvartalet 2022 jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 46,9 procent till 1,7 miljoner euro (3,2).

Ebitda-resultatet blev -0,4 miljoner euro (-0,1).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner euro (-0,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 euro (-0,02).

"Som för all ekonomisk aktivitet nuförtiden är marknadsläget i vårt segment något grumligare än det har varit under de senaste 18 månaderna. Kriget i Ukraina, hög inflation, brist på arbetskraft i avgörande marknadsterritorier, och fortsatta globala logistiska utmaningar skapar alla en viss osäkerhet. Men dessa faktorer utgör också möjligheter, som pålitliga tillverkare av näringsprodukter från leverantörer i stabila demokratier blir ännu mer uppskattade av stora internationella varumärkesinnehavare. Vi ser fortfarande tillväxt på den totala marknaden. Stora aktörer har en positiv syn", skriver vd Stein Ulve.


Eevia Health, MEUR Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,7 3,2 -46,9%
EBITDA -0,4 -0,1
Nettoresultat -0,6 -0,2
Resultat per aktie, EUR -0,04 -0,02

Read more about Eevia Health Plc