Published: 5/30/2022 12:38:33 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Preservium Property AB: Preservium Property rapporterar förvaltningsresultat på 7,4 miljoner kronor i första kvartalet

Fastighetsbolaget Preservium Property rapporterar ett förvaltningsresultat på 7,4 miljoner kronor i första kvartalet 2022. Inga jämförelsetal anges då bolaget är nystartat.

Hyresintäkterna uppgick till 16,4 miljoner kronor.

Driftnettot var på 14,3 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 7,4 miljoner kronor.

Inga värdeförändringar i fastighetsbeståndet rapporteras i kvartalet.

Resultatet före skatt var 7,4 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 6,9 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 1,48 kronor.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 107,81 kronor per aktie den 31 mars.

Preservium Property äger två offentliga arkivfastigheter, en i Täby och en i Huddinge, på totalt 43 200 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och verksamheten fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd.

"När årets första kvartal summeras kan det konstateras att bolaget går enligt plan", kommenterar vd John Malmström i delårsrapporten.


Preservium Property, Mkr Q1-2022
Hyresintäkter 16,4
Driftöverskott 14,3
Förvaltningsresultat 7,4
Värdeförändringar fastigheter, totalt 0
Resultat före skatt 7,4
Nettoresultat 6,9
Resultat per aktie, kronor 1,48
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 107,81

Read more about Preservium Property AB