Published: 6/14/2022 11:38:14 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spacett AB: Spacett kallar till extra stämma den 12 juli för att besluta om namnbyte

Aktieägarna i spac-bolaget Spacett kallas till extra bolagsstämma den 12 juli i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen, innebärande att företagsnamnet ändras till Tura Group samt att sätet för bolaget flyttas från Stockholm till Kungsbacka.

Beslutet är villkorat av att bolagsförvärvet av Tura Scandinavia röstas igenom av årsstämman den 30 juni och att förvärvet fullföljs.

Read more about Spacett AB