Published: 6/16/2022 10:24:01 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spacett AB: Spacett föreslår en ny styrelse efter förvärvet av Tura Scandinavia

Aktieägarna i spac-bolaget Spacett kallas till extra bolagsstämma den 30 juni i Stockholm.

En helt ny styrelse föreslås tillsättas efter genomfört förvärv av Tura Scandinavia. Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås entledigas.

Nyval föreslås av Hans Jacobsson som styrelseordförande. Han är styrelseordförande i Thinc Jetty Collective, Zinzino och Lohilo Foods. Nyval föreslås av Petra Carnbäck, Daniel Johnsson och Jonas Wimmerstedt som styrelseledamöter.

Read more about Spacett AB