Published: 6/22/2022 3:19:26 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spermosens AB (publ): Styrelsen för Spermosen genomför tilldelning av 270 000 kvalificerade personaloptioner

Styrelsen för fertilitetsbolaget Spermosens har beslutat om tilldelning av 270 000 kvalificerade personaloptioner.

Finanschefen Ulrik Nilsson har tilldelats 190 000 personaloptioner. Fyra övriga nyckelpersoner har tilldelats sammanlagt 80 000 personaloptioner.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Read more about Spermosens AB (publ)