Published: 6/22/2022 4:15:19 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about JS Security Technologies Group AB: JS Security utser teknikchefen Pierre Grönberg till ny permanent vd

Cybersäkerhetsbolaget JS Securitys styrelse har har beslutat om genomförandet av en strategisk översyn av bolaget och dess affärsområden. Bolagets målsättning är nu att accelerera strategin, vilket förutsätter en permanent vd, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Styrelsen har efter en strategisk översyn beslutat att accelerera arbetet med vidareutveckling och kommersialisering av JS Securitys produkter. Styrelsen har på initiativ av tillförordnad vd Pontus Wilgodt beslutat att strategin gynnas av en permanent vd och har därför träffat en överenskommelse med Pontus Wilgodt att han lämnar sin tjänst som tillförordnad vd och istället kliver in som strategisk rådgivare och ordinarie styrelseledamot.

Styrelsen har utsett Pierre Grönberg, en av JS Securitys grundare och teknikchef, som ny vd.

Pierre Grönberg har arbetat med JS Security sedan 2019 och har en tydlig målbild och agenda. Fokus kommer ligga på acceleration av marknadsföring, försäljning och utveckling. Detta arbete och nya målsättningar kommer kommuniceras i framtida kvartalsrapporter.

Bijay Luitel, som sedan starten av JS Security arbetat tillsammans med Pierre Grönberg som "Head of Engineering"", kommer att överta rollen som ny teknikchef.

Read more about JS Security Technologies Group AB