Published: 6/27/2022 9:10:29 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spacett AB: Spacetts planerade förvärv har omsatt 331,9 miljoner hittills i år - tillväxt även i maj

Spac-bolaget Spacett presenterar uppdaterad finansiell information för Tura Scandinavia som man ingått avtal om att förvärva från Voxson.

I ett pressmeddelande framgår det att Tuva omsatte för 70,4 miljoner kronor under maj (63,2), vilket motsvarar en tillväxt på 11 procent från samma månad i fjol. Tillväxten under januari till april var 4 procent, vilket kommunicerats sedan tidigare.

Den ackumulerade omsättningen för januari till maj uppgår därmed till 331,9 miljoner kronor (313,9), en ökning på 6 procent.

Tura hade under första kvartalet en nettoomsättning på 206,9 miljoner kronor (187,3), med en ebitda på 19,5 miljoner kronor (14,0). Resultatet efter finansiella poster blev 17,9 miljoner kronor (12,2), en ökning med cirka 47 procent.

Förutom den finansiella informationen framför Spacett också en ny föreslagen utdelningspolicy. Målet är att efter att transaktionen slutförts att Tura ska dela ut mellan 25-50 procent av nettovinsten som utdelning.

Spacett håller årsstämma den 30 juni för att ta beslut om godkännande av förvärvet av Tura.

Read more about Spacett AB