Published: 6/29/2022 5:15:52 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Ectin Research AB: Ectin Research påbörjar process initiera prövningsställe i Sverige för kombinerad fas I/II-studie

Läkemedelsbolaget Ectin Research påbörjar processen att initiera prövningsställe i Sverige för sin kombinerade fas I/II-studie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ectin Research har tidigare meddelat att fas I-delen av den kombinerade kliniska fas I/II-studien av MFA-370 för behandling av metastaserad urotelial blåscancer planerades initieras på prövningsställe under andra kvartalet 2022.

Bolaget meddelar nu att alla regulatoriska tillstånd har erhållits i Sverige för den kliniska studien samt att två prövningsställen för bolagets kliniska fas I/II studie har kontrakterats i Sverige och ett i Danmark, att initiering av prövningsställe (SIV eller "site-initiation visit") är inplanerade i Sverige och efter att SIV genomförts kommer patientrekrytering ske. Ectin meddelar vidare att processen med att initiera prövningsställe i Sverige har inletts i juni och kommer slutföras efter sommaren.

Read more about Ectin Research AB