Published: 7/1/2022 12:16:04 PM

Analyst Group kommenterar Recyctecs avtal med Comfortkedjan

Recyctec tillkännagav den 30:e juni att bolaget inlett ett samarbete under vilket Comfortkedjans medlemmar ges möjlighet att anskaffa bolagets produkter. Avtalet omfattar samtliga av bolagets produkter samt även möjlighet att avropa All-Inclusive. Avtalet avser samtliga medlemmar i Comfortkedjan.

Link to the analysis

Read more about Recyctec Holding AB