Published: 7/29/2022 11:16:55 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Everysport Group AB: Penser sänker motiverat värde för Everysport Group

Erik Penser Bank sänker sitt motiverade värde för sportmediebolaget Everysport Group till 30-32 från 48-51 kronor för att "spegla marknadens osäkra läge". Det framgår av en färsk uppdragsanalys.

"ESMG fortsätter att optimera sin portfölj av padelanläggningar för att få upp lönsamheten i en marknad som konsolideras. En olönsam anläggning har stängts tillfälligt och ett sparpaket initierades som ska ge 15 miljoner kronor per år från och med Q1 2023. Bolaget jobbar också med att få ut mer per användare av Elite Prospects. Vi anser att bolaget agerar kraftfullt för att komma ur den tuffa marknaden med god lönsamhet", skriver banken.

Read more about Everysport Group AB