Published: 8/17/2022 8:53:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Tendo AB: Tendo rapporterar -1,2 miljoner kronor i rörelseresultat

Medicinteknikbolaget Tendo redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev -1,2 miljoner kronor (0).

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-0,05).

"Slutet av våren och början av sommaren har även inneburit en hel del detaljplanering av vår kommersialiseringsprocess samt förberedelser inför hösten och de studier vi avser att genomföra", säger Tendos vd Sofie Woge.

"De samarbetsavtal som vi ingick under våren fortskrider som planerat och vi arbetar i full fart tillsammans med våra samarbetspartners med vårt kvalitetsledningssystem samt produktutveckling vilket inkluderar mekanikdesign, färdigställandet av elektronikdesignen och motorstyrningen av Tendo OneGrip".


Tendo, Mkr Q2-2022 Q2-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,2 0
Nettoresultat -1,2 0
Resultat per aktie, kronor -0,25 -0,05

Read more about Tendo AB