Published: 8/24/2022 9:23:34 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Nattaro Labs AB: Nattaro Labs omsatte 0,9 miljoner kronor under andra kvartalet

Bioteknikbolaget Nattaro Labs omsättning uppgick till 0,9 miljoner kronor under årets andra kvartal.

"Under andra kvartalet ökade Nattaro Labs sin försäljning trots att effekterna från covid fortfarande påverkar marknaden. Tillsammans med den globala ökningen av resandet ser vi en tydlig indikation på en begynnande återhämtning. Med Sverige som störst marknad idag fortsätter vår internationalisering och satsningen i USA", kommenterar vd Carl-Johan Gustafson.

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -2,7 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,6 kronor.

"Ökat resande, global uppvärmning och hårdare miljökrav förändrar förutsättningarna för skadedjur och bekämpningen av dessa. Den globala marknaden förutspås växa och de stora aktörerna väntar sig ökade intäkter från bekämpningen av vägglöss under det kommande året. Marknaden kräver nya lösningar som är både effektiva och långsiktigt hållbara. Med sitt patenterade proaktiva erbjudande ligger Nattaro Labs helt rätt i tiden", säger vd Carl-Johan Gustafson.


Nattaro Labs, Mkr Q2-2022
Nettoomsättning 0,9
Rörelseresultat -2,6
Nettoresultat -2,7
Resultat per aktie, kronor -0,6

Read more about Nattaro Labs AB