Published: 8/29/2022 2:00:05 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Preservium Property AB: Preservium Property rapporterar förvaltningsresultat på 8,1 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Preservium Property rapporterar ett förvaltningsresultat på 8,1 miljoner kronor i andra kvartalet 2022. Inga jämförelsetal anges då bolaget är nystartat.

Hyresintäkterna uppgick till 16,4 miljoner kronor.

Enligt vd John Malmström har bolaget utvecklats enligt plan och bedrivs i en beslutad inriktning.

Driftnettot uppgick till 14,9 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 8,1 miljoner kronor.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 24,7 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 32,8 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 27,3 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 5,88 kronor.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 114,89 kronor.


Preservium Property, Mkr Q2-2022
Hyresintäkter 16,4
Driftöverskott 14,9
Förvaltningsresultat 8,1
Värdeförändringar fastigheter, totalt 24,7
Resultat före skatt 32,8
Nettoresultat 27,3
Resultat per aktie, kronor 5,88
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 114,89

Read more about Preservium Property AB