Published: 8/29/2022 2:11:14 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Provide IT Sweden AB: Provide IT minskar vinsten under första kvartalet, räknar med positiv utveckling mot slutet av året

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar minskande omsättning och rörelsevinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk till 5,7 miljoner kronor (7,4).

"Den lägre nettoomsättningen beror framförallt på Byråns bristande säljarbete under föregående kvartal, januari-mars 2022. Dessa brister är nu åtgärdade och säljarbetet förväntas medföra positiv utfall under kvartalet oktober-december", kommenterar vd Bawan Faraj.

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (1,3), med en rörelsemarginal på 7,0 procent (17,6).

Resultatet före skatt var 0,4 miljoner kronor (1,3).

Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (1,0), och per aktie 0,046 kronor (0,157).

Bolaget har tidigare angett att den nya tillväxtstrategin väntas medföra en positiv utveckling under kvartalet oktober-december. Detta upprepas även i rapporten. Vad gäller det innevarande andra kvartalet, juli till september, beskrivs det som en övergångsperiod.


Provide IT, Mkr Q1-2022/2023 Q1-2021/2022 Förändring
Nettoomsättning 5,7 7,4 -23,0%
Rörelseresultat 0,4 1,3 -69,2%
Rörelsemarginal 7,0% 17,6%
Resultat före skatt 0,4 1,3 -69,2%
Nettoresultat 0,3 1,0 -70,0%
Resultat per aktie, kronor 0,046 0,157 -70,7%

Read more about Provide IT Sweden AB