Published: 9/9/2022 10:56:38 AM

JS Security: Lagt grunden för accelererad tillväxt - Analyst Group

Med Q2-rapporten presenterad ser vi tydliga tecken på att JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) lägger pusselbitarna på plats för att öka försäljningen, dels genom ett partneravtal med Gartner Group, med syfte att utöka försäljningskanalerna, dels genom en påfylld kassa via genomförd företrädesemission, vilket möjliggör exekvering på expansionsplaner. Givet Bolagets senaste förvärv, estimerad kundtillväxt, applicerade prisnivåer, samt ny Go-to-market-strategi, estimeras försäljningstillväxten ta fart från år 2023, för att då uppgå till ca 10,3 MSEK. Baserat på en målmultipel om P/S 2,3x på 2023 års försäljning, och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls i ett Base scenario ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,6 kr (4,9).

Link to the analysis

Read more about JS Security Technologies Group AB