Published: 9/13/2022 9:38:23 AM

Genetic Analysis: Försäljning börjar ta fart - Mangold

Genetic Analysis, ett diagnostikbolag inriktat mot mikrobiota, har ökat sin försäljning och väntas under kommande kvartal även minska sina kostnader. Sammantaget ser Mangold att bolaget utvecklas i rätt riktning. Bolaget har knutit till sig en samarbetspartner i Australien samt ingått avtal med en distributör för GA-map i UAE (Förenade Araberemiten). Intäkterna uppgick till 10,3 miljoner norska kronor under det första halvåret varav hälften utgjordes försäljning och resterande del bidrag (grants). Bolaget gjorde en förlust på 13,8 miljoner kronor under samma period. Försäljningen ökade med 123 procent under det andra kvartalet.

Bolaget går nu in i en period där försäljning väntas ta fart. Försäljning sker på den nordamerikanska marknaden men Europa är hittills obearbetat. Mangold väntar sig att intäkter, försäljning inklusive bidrag, kommer att öka till 25 miljoner kronor för 2022. De operativa kostnaderna bedöms minska men för helåret bedöms EBIT uppgå till -24 miljoner kronor.

Efter en generell nedgång på börsen har aktien dragits med ned. Vi ser att aktien har goda chanser att återhämta sig. Nyheter kring samarbeten och försäljning i Europa bör kunna utgöra triggers för en återhämtning. Kursnedgången har varit hård och vi väntar oss en vändning. Även i vårt Bear-scenario är uppsidan stor. Ny riktkurs sätt till 5,30 kronor (7,00). Jämfört med peers ser vi även att aktien handlas konservativt.


Link to the analysis

Read more about Genetic Analysis AS