Published: 9/26/2022 11:10:59 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures ska genomgå en ny noteringsprövning (upppdatering)

(Uppdatering: tillägg sista två styckena)

Spotlight Stock Market har beslutat att investeringsbolaget Renewable Ventures ska genomgå en ny noteringsprövning och aktien flyttas därför till observationslistan. Det framgår av ett pressmeddelande från marknadsplatsen.

Renewable Ventures meddelade i fredags kväll att bolaget ingått avtal om att förvärva försvarsbolaget Astor Technologies.

Spotlight bedömer att Renewable Ventures kommer att genomgå en genomgripande förändring och har därför beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget uppfyller samtliga noteringskrav.

Aktien kommer med start idag den 26 september klockan 09.00 att handlas på observationslistan med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas till den ordinarie listan. I det fall bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering.

Spotlight skriver i ett förtydligande att noteringsprövningen avser RVN2, vilka avser förvärva Astor Technologies och vid en eventuell godkänd noteringsprövning notera det som ett fristående bolag på Spotlight Stock Market.

Observationsnotering görs mot bakgrund av den påverkan som transaktionen får på Renewable Venture Nordic under den tid som RVN2 är dotterbolag till Renewable Venture Nordic.

Read more about Renewable Ventures Nordic AB