Published: 9/30/2022 9:20:04 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Tendo AB: Ramen för Tendos kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 13485 är färdigställd

Medicinteknikbolaget Tendo meddelar att ramen för bolagets kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485 är färdigställd.

Därmed övergår bolaget till ett löpande arbete för att hålla systemet uppdaterat.

Kvalitetsledningssystemet inkluderar bland annat dokumenthantering, processbeskrivning, leverantörshantering och produktutvecklingsrutiner.

Read more about Tendo AB