Published: 10/10/2022 2:53:29 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about JS Security Technologies Group AB: JS Security: EU-kommissionen presenterar förslag för högre nätverksäkerhet

EU-kommissionen har presenterat ett nytt förslag avseende krav på uppkopplade enheter, skriver cybersäkerhetsbolaget JS Security i ett pressmeddelande.

Ambitionen är att förordningen, Cyber Resiliance Act, skall bli en internationell standard för IoT-hantering.

Målet är att tvinga hårdvarutillverkare att alltid ha cybersäkerhet i åtanke när de utvecklar sina produkter. Man strävar även efter att tillverkarna skall, ansvara för och åtgärda, de fel och brister som uppstår under de första fem åren av en produkts livslängd.

"Förslaget kommer gynna cybersäkerheten världen över och JS Security kommer fortsätta att bygga och driva vi tror kan bli marknadens säkraste lösning för lagring av data. /.../ För att förslaget skall träda i kraft måste det först godkännas i Europaparlamentet och sedan av Europeiska unionens råd. Vår bedömning är att detta kommer att ske inom en tvåårsperiod", skriver bolaget.

Read more about JS Security Technologies Group AB