Published: 10/12/2022 1:56:22 PM

ABAS Protect: Initial take - Kalqyl

Vår vy är att både bolaget ABAS Protect, och deras stundande notering bjuder på ett intressant läge. Det är positivt med ett stort insiderägande, och att ingen av de befintliga ägarna säljer aktier i samband med noteringen. Vi ser positivt på den senaste historiken, och tror bolaget kan uppnå sina finansiella mål. Om bolaget uppnår sin målsättning om 125 MSEK i omsättning 2025 med en marginal på cirka 10% innebär detta mer än en dubbling av omsättningen och en ökning av rörelseresultatet med över 85%. På ~9x EBIT 2022E tycker vi värderingen ser attraktiv ut.

Link to the analysis

Read more about ABAS Protect AB