Published: 10/25/2022 12:18:10 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Solidx har rekryterat flera nya konsulter i oktober

It-konsultbolaget Solidx rekryterade i oktober tre nya konsulter och förlängde avtalen med två konsulter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de fem konsulterna enligt nuvarande avtal generera en intäkt på 6,8 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till 1,9 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

Read more about SolidX AB