Published: 10/25/2022 2:08:35 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Shortcut Media AB: Shortcut Media utser ordförande till tf vd - kommer ge detaljer kring omstrukturering i Q3-rapporten

Styrelsen för filmproduktionsbolaget Shortcut Media har utsett ordförande Lennart Larsson till tillförordnad vd med omedelbar verkan. Orsaken är att den nuvarande vd:n Peter Söderlind tvingats till en längre tids frånvaro på grund av sjukdom. Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med vd-bytet sker även en översyn av lönsamheten i dotterbolaget Bond Street Film.

"Shortcut Media har en stor potential att vara en av de drivande aktörerna på marknaden för produktion av rörlig bild i takt med att digitaliseringen i samhället ökar och de senaste månadernas arbete i bolaget har stärkt mig i den uppfattningen. Samtidigt kan jag konstatera att vi fortfarande har en lång väg att gå i det interna arbetet innan vi har en solid grund för att bygga verksamheten vidare. Jag beklagar att Peter Söderlind tvingas kliva av den här spännande delen av vår resa, men givetvis måste den personliga hälsan prioriteras. Jag ser framemot att tillsvidare fortsätta arbetet tillsammans med övriga i styrelse och ledning", säger Lennart Larsson i en kommentar.

Larsson kommer inledningsvis fokusera på den omstrukturering som bolaget tidigare meddelat. Arbetet beräknas pågå resten av året och kommer att påverka lönsamheten negativt i såväl tredje som fjärde kvartalet. Mer detaljer kring omstruktureringen och dess konsekvenser kommer meddelas i rapporten för tredje kvartalet som släpps den 30 november.

Vidare framgår av ett separat pressmeddelande att styrelsen utsett Anders Uhnér till tillförordnad styrelseordförande.

Read more about Shortcut Media AB