Published: 11/1/2022 9:28:47 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm minskar rörelseförlusten under Q3

Hemlarmsbolaget Sensor Alarm redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"Med tredje kvartalet bakom oss kan vi konstatera att bolagets omställningsprocess till den nya plattformen har slutförts. Kostnadsposter för personal, IT-utveckling och marknad har anpassats efter den nya plattformsstrategin vilket leder bolaget närmare målet om positivt kassaflöde", skriver vd Martin Norsebäck i rapporten.

Omsättningen sjönk till 0,8 miljoner kronor (1,7).

Ebitda-resultatet blev -1,2 miljoner kronor (-3,5).

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-3,7).

Resultatet före och efter skatt var också -1,6 miljoner kronor (-3,7).

Likvida medel uppgick till 0,2 miljoner kronor (1,6). Bolaget avser genomföra en riktad nyemission på 7,5 miljoner kronor.

"Under den sista månaden av kvartalet har också försäljningen av den nya plattformen startat igång i Norge vilket var en viktig målsättning. I kommande kvartal ligger fokus på fortsatt expansion i Norge och tillväxt i Sverige", fortsätter Norsebäck.


Sensor Alarm, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,8 1,7 -52,9%
EBITDA -1,2 -3,5
Rörelseresultat -1,6 -3,7
Resultat före skatt -1,6 -3,7
Nettoresultat -1,6 -3,7
Likvida medel 0,2 1,6 -87,5%

Read more about Sensor Alarm Norden AB