Published: 11/1/2022 2:53:34 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about JS Security Technologies Group AB: JS Security får order på 260 000 kronor

Cybersäkerhetsbolaget JS Security har erhållit en order avseende bolagets SaaS-tjänster och lösningar. Ordervärdet ligger initialt på cirka 260 000 kronor, enligt ett pressmeddelande.

Ordern omfattar bolagets ovannämnda tjänster och lösningar under resten av 2022 samt första kvartalet 2023.

Det framgår inte vem som är kunden, men målsättningen är att utöka engagemanget med denna under nästkommande år, enligt JS Security.

Read more about JS Security Technologies Group AB