Published: 11/3/2022 8:56:34 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Nattaro Labs AB: Nattaro Labs genomför kostnadsbesparingar - sparar 5 miljoner kronor per år

Bioteknikbolaget Nattaro Labs genomför ett besparingsprogram inom utvecklingsavdelningen i Sverige.

Totalt väntas besparingarna bli 5 miljoner kronor per år och dessa väntas börja att synas under det första kvartalet nästa år, enligt ett pressmeddelande.

"För att möta rådande osäkerhet i finansieringsmarknaden och för att möjliggöra ytterligare försäljningsinvesteringar har styrelsen beslutat att se över och effektivisera bolagets kostnadsmassa", skriver bolaget i en kommentar.

Några kostnader förknippade med besparingsprogrammet anges inte.

Read more about Nattaro Labs AB