Published: 11/7/2022 8:21:27 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Genetic Analysis AS: Genetic Analysis ingår europeiskt distributionsavtal för GA-map

Norska diagnostikbolaget Genetic Analysis har ingått avtal med ett globalt diagnostikbolag för distribution av GA-map Dysbiosis Test i Europa, enligt ett pressmeddelande.

Parterna befinner sig nu i lanseringsfasen för utvalda europeiska marknader och förväntar sig att detta kommer bidra till ökade intäkter från 2023.

GA-map-plattformen erbjuder en laboratorietesttjänst för mikrobiomanalyser med en integrerad mjukvarualgoritm för resultatpresentation.

Read more about Genetic Analysis AS