Published: 11/7/2022 2:42:52 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Tendo AB: Tendo ökar rörelseförlusten något under tredje kvartalet

Medicinteknikbolaget Tendo redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-0,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,2 kronor (-0,06).

"De senaste månaderna har varit utvecklingsintensiva och i takt med att vi tar allt större steg mot vår kommande marknadslansering har vi under det senaste kvartalet beställt och fått levererat komponenter som är avgörande i vår fortsatta utveckling av produkten", säger vd Sofie Woge.

"Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi vidare med produktutvecklingen och vi är fortsatt positiva till att nå en första order av Tendo OneGrip under första kvartalet 2023".


Tendo, Mkr Q3-2022 Q3-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,3 -0,2
Nettoresultat -1,3 -0,2
Resultat per aktie, kronor -0,2 -0,06

Read more about Tendo AB