Published: 11/8/2022 7:04:15 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factory siktar på årlig försäljningstillväxt på minst 25 procent

Nanoteknikbolaget Polymer Factorys styrelse har antagit nya reviderade mål, enligt ett pressmeddelande.

De nya målen är både finansiella och icke-finansiella.

Det finansiella målet är nu att uppnå en årlig försäljningstillväxt på minst 25 procent från 1 januari 2023 till sista december 2024.

För att möjliggöra denna tillväxt behövs resurser och därför utvärderar styrelsen långsiktiga finansieringsalternativ, skriver bolaget utan att ge detaljer.

När det kommer till de icke-finansiella målen siktar Polymer på att marknadslansera och skala upp produktionen av sin DNG-teknik (dendritisk nanogel) under 2022. Fokus i år ligger också bland annat på att fortsätta säkra nya partnerskap och erhålla ISO-certifikatet 13485.

För 2023 är bland annat målen en lansering av Spherical ESI och IM-MS, samt en expandering av försäljningsorganisationen.

Vidare under 2024 siktar Polymer bland annat på att öka produktionskapaciteten och expandera Spherical-produktportföljen, och under efterföljande år att ingå fler DNG-partnerskap samt öka försäljningen av Spherical inom alla segment.

Read more about Polymer Factory Sweden AB