Published: 11/8/2022 8:47:54 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SHT Smart High-Tech AB: SHT redovisar som väntat förlust - redo att driftsätta i Göteborg

Teknikbolaget SHT Smart High-Tech redovisar som väntat en blygsam omsättning och en förlust för det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 10 tusen kronor, ned från 149 tusen kronor i fjol.

Rörelseresultatet blev -5,9 miljoner kronor (-3,5). Resultatet före skatt var -5,8 miljoner kronor (-3,5). Resultatet efter skatt blev -5,8 miljoner kronor (-3,5). Resultat per aktie hamnade på -0,43 kronor (-0,31).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,1 miljoner kronor (-2,4).

"Produktionslokalerna i Göteborg står redo att driftsätta, vilket sker under november och december i år. Investeringar är gjorda i maskinparken, som utökas för högre produktionskapacitet men även med strategisk insourcing av värmebehandling för att uppnå specifika egenskaper, vilket är en del i bolagets unika teknologi. Förutom högre kapacitet blir vi
därmed även oberoende av externa partners i alla strategiska delar av supply chain", skriver vd Lars Almhem.

Verksamheten i Shanghai är i full gång efter covid-nedstängningar.

"Sammantaget har vår marknadspositionering kraftigt förstärkts under Q2 och Q3. Hos vårt svenska bolag har affärsdialog och försäljning under perioden med mängden större kunder, vilka har försäljningspotential om mer än en miljon produkter per år, signifikant ökat. Antalet nya kunder som har våra produkter under utvärdering var under Q2 ett dussintal och under Q3 flera dussin. Ingen kund har ännu meddelat att de inte önskar att gå vidare i sin kvalificering", uppger SHT-chefen.

Han nämner också de utmaningar som det Göteborgsbaserade bolaget ser.

"I vår dialog med marknaden, på distans men även genom besök hos dem i Kina, Europa och USA och inte minst, dialogen med distributören som har global marknadsdominans, är vår främsta utmaning att snabbt nå full drift av vår investerade kapacitet samt även planera för ytterligare stark volymuppgång i närtid."


SHT, Mkr Q3-2022 Q3-2021
Nettoomsättning 0,0 0,1
Rörelseresultat -5,9 -3,5
Resultat före skatt -5,8 -3,5
Nettoresultat -5,8 -3,5
Resultat per aktie, kronor -0,43 -0,31
Kassaflöde från löpande verksamhet -5,1 -2,4

Read more about SHT Smart High-Tech AB