Published: 11/10/2022 8:25:27 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factory vänder till rörelsevinst under tredje kvartalet

Nanoteknikbolaget Polymer Factory redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg till 1,1 miljoner kronor (0,4). Bolaget har under perioden vunnit tre stora order på totalt 1,2 miljoner kronor, varav cirka 1 miljon har redan fakturerats. Detta har enligt vd Elin Mignérus lagt grunden för den positiva trenden under kvartalet.

"Som tidigare nämnts vet vi att att inflödet av projekt och beställningar kan variera i tid över tiden, men det här är skörden av tidigare framgångsrika projekt och kundrelationer. Detta visar oss också att tålamod är nyckeln i den tekniskt avancerade life science-industrin, där ledtiderna för utvärderingar kan överstiga andra branscher, säger Mignérus.

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (-0,9), med en rörelsemarginal på 36,4 procent.

Resultatet före och efter skatt var 0,4 miljoner kronor (-0,9), och per aktie 0,06 kronor (-0,14).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,0 miljoner kronor (-0,8).

Likvida medel uppgick till 3,0 miljoner kronor (7,0).


Polymer Factory, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,1 0,4 175,0%
Rörelseresultat 0,4 -0,9
Rörelsemarginal 36,4%
Resultat före skatt 0,4 -0,9
Nettoresultat 0,4 -0,9
Resultat per aktie, kronor 0,06 -0,14
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,0 -0,8
Likvida medel 3,0 7,0 -57,1%

Read more about Polymer Factory Sweden AB