Published: 11/10/2022 2:41:46 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about MoveByBike Europe AB: Movebybike rapporterar lägre intäkter och ökad förlust i tredje kvartalet

Logistik- och transportbolaget Movebybike redovisar lägre intäkter och ökad förlust i tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 47,9 procent till 3,7 miljoner kronor (7,1).

Ebitda-resultatet blev -2,3 miljoner kronor (-0,3).

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet före skatt var -3,4 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet efter skatt blev -3,4 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,41 kronor (-0,16).

Movebybike meddelade tidigare i dag att bolaget genomför en företrädesemission på 5,2 miljoner kronor.

- Det har varit ett utmanande tredje kvartal 2022 för Movebybike. Regulatoriska beslut inom elskoter-trafik har påverkat oss både snabbare och hårdare än vi kunde förutspå, vilket avspeglas i både omsättning och resultat. Därtill har omställningen att konvertera till större andelar av e-handel och logistik tagit längre tid än förväntat. Mot bakgrunden av ovan behöver bolaget ta in kapital för att finansiera verksamheten fram till positiva kassaflöden. Styrelsen har därför beslutat om att kalla till en extra bolagsstämma den 1 december 2022, för att besluta om en företrädesemission om 5,2 miljoner kronor. Bolagets största ägare har genom teckningsförbindelser redan åtagit sig att teckna aktier motsvarande 92 procent av den föreslagna företrädesemissionen. Movebybike är inne i ett skede av förändring med spännande
samarbete som väntar. Vi blickar nu framåt med målet att nå ett positivt kassaflöde och utveckla nya partnerskap under 2023, kommenterar vd Lisette Hallström i delårsrapporten.


Movebybike, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 3,7 7,1 -47,9%
EBITDA -2,3 -0,3
Rörelseresultat -3,3 -1,3
Resultat före skatt -3,4 -1,3
Nettoresultat -3,4 -1,3
Resultat per aktie, kronor -0,41 -0,16

Read more about MoveByBike Europe AB