Published: 11/11/2022 8:58:08 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BPC Instruments AB: BPC Instruments ökar vinsten i tredje kvartalet

Bioteknikbolaget BPC Instruments redovisar ökande omsättning och vinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 36,5 procent till 8,6 miljoner kronor (6,3).

Rörelseresultatet blev 1,9 miljoner kronor (1,0), med en rörelsemarginal på 22,1 procent (15,9).

Resultatet före skatt var 1,9 miljoner kronor (1,2).

Resultatet efter skatt blev 1,5 miljoner kronor (1,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,2 miljoner kronor (0,0).

"Vi arbetar med ett tydligt fokus och hög energi, och inom en snar framtid kommer vi att lansera nya generationer av våra redan existerande flaggskeppsprodukter och instrument, samtidigt som vi kommer att påskynda BPC:s expansion till nya marknadssegment. Allt går enligt planerna även med den nuvarande globala krisen i leveranskedjan", säger vd Jing Liu.


BPC Instruments, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 8,6 6,3 36,5%
Rörelseresultat 1,9 1,0 90,0%
Rörelsemarginal 22,1% 15,9%
Resultat före skatt 1,9 1,2 58,3%
Nettoresultat 1,5 1,0 50,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 2,2 0,0

Read more about BPC Instruments AB