Published: 11/11/2022 2:16:47 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma föreslår nyval av Magnus Nylén som styrelseledamot

Aktieägarna i forskningsbolaget Selectimmune Pharma har sedan tidigare kallats till årsstämma den 23 november i Malmö.

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna har tidigare föreslagit omval av den sittande styrelsen. Förslaget justeras nu, innebärande att Magnus Nylén föreslås väljas till ny styrelseledamot. Det framgår av ett pressmeddelande.

Magnus Nylén har lång erfarenhet från nationella och internationella kapitalmarknader inklusive Royal Bank of Scotland, Alfred Berg Fondkommission, HSBC och Aros Fondkommission. Han är sedan 2013 en av ägarna till Partner Fondkommission.

Read more about SelectImmune Pharma AB (publ)